N O V A R E G

Bankaların İç Denetim Sistemleri Hakkında Yönetmelik’in İç Denetim Sisteminin Amacı ve Kapsamını açıklayan aşağıdaki 21nci maddesinin e bendine göre; iç denetim görevlilerine yasal raporların doğruluğu, güvenilirliği ve zaman kısıtlamalarına uygunluğunu denetleme sorumluluğu verilmiştir.

Bankalarda bu sorumluluk geniş zaman aralıklarında ve çok az sayıda seçilmiş rapor için yerine getirilebilmektedir, oysa önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi yasal raporlama bölümleri yılda 10 bin adete yakın rapor üretip otoritelere göndermektedir. İç kontrol bölümleri, bankalarında iç kaynak veya dış kaynak çözümle üretilen raporları NovaReg ile üreterek yasal raporlama bölümlerinin oluşturduğu raporlarla karşılaştırarak bu sorumluluklarını tam olarak yerine getirebilmelerini sağlayacaktır.

Sonuç olarak NovaReg yasal raporları üreten bölümü için bir üretim aracı VEYA bu raporların doğruluğunun kontrolünden sorumlu iç denetim bölümleri için kontrol aracı olarak kullanılabilir.

Sadelik en son aşamadır
Simplicity is the ultimate sophistication

Ar-Ge Merkezi Istanbul
Teknopark Kurtköy / Pendik / Istanbul
T: +90 216 504 57 01
GSM: +90 538 279 00 17
Mail: novareg@evrenselsoft.com

Ar-Ge Merkezi Izmir
DEPARK Beta Binasi Dokuz Eylul Üni.
Buca / Izmir
T: +90 232 454 01 03

Londra Ofisi
Blue Wisdom, Eccleston Yards 25
Eccleston Place London SW1W 9NF

T: +44 20 3004 9018