N O V A R E G

NovaREG bankacılık yasal raporlama uygulamamızın ilk amacı raporları üretmek olsa da ilk amaç kadar önemli alt amaçları da şu şekilde sıralayabiliriz;

1. Raporlamacıların mesai saatlerini daha kaliteli ve keyifli yapmak.
2. Raporlamacıları rapor yapan değil üretilmiş raporları kontrol eden bir fonksiyona dönüştürmek.
3. Herhangi bir raporun herhangi bir değerinde piyasa koşullarına uygun olmayan veya geçmiş dönemlerle banka genel trendleri dışında bir değer olması halinde bu tür değerlerin nedenlerini raporun otoriteye gönderiminden önce fark edilip otoritelerce telefon veya e-posta ile sorulmadan önce kendisine cevaplamak ve böylece yanlış rapor risklerini ve iş yükünü azaltarak yukarıda amaçlara ulaşabilmek.
4. Otoriteler veya iç amirlerden gelecek soruları cevaplama süresini 1dk’nın altında tutup derhal cevaplandırabilmelerini sağlamak.
5. Kurumsal bir hafıza oluşturup raporu üreten A-B-C kişisi kim olursa olsun aynı standartlarla aynı kalitede üreterek raporların üretimlerinin sürekliliğini sağlamak.

Leave a Comment

Sadelik en son aşamadır
Simplicity is the ultimate sophistication

Ar-Ge Merkezi Istanbul
Teknopark Kurtköy / Pendik / Istanbul
T: +90 216 504 57 01
GSM: +90 538 279 00 17
Mail: novareg@evrenselsoft.com

Ar-Ge Merkezi Izmir
DEPARK Beta Binasi Dokuz Eylul Üni.
Buca / Izmir
T: +90 232 454 01 03

Londra Ofisi
Blue Wisdom, Eccleston Yards 25
Eccleston Place London SW1W 9NF

T: +44 20 3004 9018