N O V A R E G

NovaReg için BL200AS sadece BL200AS değildir;

NovaReg, yasal raporları otoritenin istediği şablonda üretmekle yetinmemektedir ve raporun muhatabı olan BDDK ve/veya TCMB haricinde banka içine veya dışına yapılan raporlamalarda bu yasal raporlarla uyumlu olması için raporları birçok farkı kırılımda göstermektedir ve bunlar için bankalara ek geliştirme maliyetli oluşturmamaktadır.

Örneğin,

Uygulama çalıştırıldığında BL200AS (Aylık periyotta bir rapor olmasına rağmen her rapor gibi bu rapor da NovaReg ile günlük üretilmektedir) raporunu;

 1. BDDK’nın istediği şablonda ve Bin TL’ye yuvarlanmış olarak,
 2. BDDK’nın istediği şablonda ve Tam Rakam TL olarak veya Bin TL 2 digit kuruşlu olarak,
 3. BDDK’nın istediği şablonda YP kolonunun her bir bilanço satırının döviz kodu bazında ayrıştırılmış Bin TL’ye yuvarlanmış olarak,
 4. BDDK’nın istediği şablonda YP kolonunun her bir bilanço satırının döviz kodu bazında ayrıştırılmış Orijinal Para Birimi cinsinden,
 5. BDDK’nın istediği şablonu yanına önceki dönem BL200AS raporunu getirerek 1 aylık tutar cinsinden farkları,
 6. BDDK’nın istediği şablonu yanına önceki dönem BL200AS raporunu getirerek 1 aylık yüzdesel değişimleri,
 7. BDDK’nın istediği şablonda her bir bilanço satırının;
  • Ağırlık Ortalama Basit Faiz Oranlarını,
  • Ağırlık Ortalama Bileşik Faiz Oranlarını,
  • Reeskont, Tahakkuk, Kur Farkı (Kar/Zarar) tatarlarını,
 8. BDDK’nın istediği şablonda banka MIS segmentinde kırılımı,

aynı anda görebilirsiniz.

Raporun kendisi dışında BL200AS raporunu yukarıda belirtilen 10 farklı içerikte geliştirilmesini istediğinzde min 5 ay sürecek ve bankanıza önemli bir zaman ve parasal  maliyeti olacak bu çalışmayı sıfır maliyetle sıfır saniyede günlük olarak elde etmiş olacaksınız.

BL200AS özelinde örneklediğimiz yasal raporlara bakış açımız benzer tüm yasal raporlarda mevcuttur. Uygulamamız NovaReg içinde 150’dan fazla yasal rapor varken en az 80 adet seçilmiş raporların yukarıda örneklendirmeye çalıştığımız kırılımda ve ihtiyaca göre kırılmış/çoğaltılmış raporlar içermektedir ve bunlar bankalara ek bir maliyet oluşturmamaktadır.

Sadelik en son aşamadır
Simplicity is the ultimate sophistication

Ar-Ge Merkezi Istanbul
Teknopark Kurtköy / Pendik / Istanbul
T: +90 216 504 57 01
GSM: +90 538 279 00 17
Mail: novareg@evrenselsoft.com

Ar-Ge Merkezi Izmir
DEPARK Beta Binasi Dokuz Eylul Üni.
Buca / Izmir
T: +90 232 454 01 03

Londra Ofisi
Blue Wisdom, Eccleston Yards 25
Eccleston Place London SW1W 9NF

T: +44 20 3004 9018