N O V A R E G

Bankaların yasal raporlama bölümlerinde en önemli sorun işgücü devir hızının yüksek olmasıdır. Raporlama yapılan otorite sayısının, rapor sayısının ve raporların içerikleri nedeniyle bankacılık sektöründeki mevduattan krediye, menkul kıymetlerden türev ürünlere kadar her ürün ve hizmetin mevzuatına tam hakimiyet gerektiren yetişmiş insan kaynağı her geçen gün daha da azalmaktadır ve bankalar ayrılan personel yerine gerekliliklere haiz yeni kaynak bulmakta zorlanmaktadırlar.

Tüm bunlar bankaların tam zamanlı ve tam doğru rapor üretme ve bunları zamanında otoriteye gönderme yükümlülüklerini yerine getirmelerini oldukça zorlaştırmaktadır.

NovaReg ile işgücü devir hızı ne kadar yüksek olursa olsun raporlar kişilerden bağımsız olarak aynı standartlarla aynı metodoloji ile üretilmekte ve işe yeni başlayan kişilerin raporları kendi Microsoft Office Uygulamaları (Excel, Access gibi) ve bankacılık mevzuatları ve tebliğleri bilgi seviyelerinden bağımsız olarak üretimin devam etmesini sağlar.

NovaReg, raporları 20’den fazla bankanın konusunda uzman olan kişilerin kontrollerinden geçmiş olarak geliştirilmiştir, NovaReg kullanan bankalar uygulamanın bu özelliğiyle yasal raporlama bölümlerine 10-15 yıl tecrübeye sahip 4-5 kişilik bir kadro ilave etmiş olma etkisini uygulamayı kullanmaya başladıkları anda hissedeceklerdir.

NovaReg uygulamamızı kullanan bankaların otoritelere gönderilmiş raporları zaman içerisinde BDDK murakıpları ve TCMB müfettişlerinin denetimlerinden geçmiş herhangi bir raporda herhangi bir bulguları olmuşsa derhal düzeltilmiştir. Bugün NovaReg’i tercih edecek bankalar BDDK Murakıpları ve TCMB Müfettişlerince de denetimden geçmiş ve hatasız rapor üretmiş olacaklardır.

Sadelik en son aşamadır
Simplicity is the ultimate sophistication

Ar-Ge Merkezi Istanbul
Teknopark Kurtköy / Pendik / Istanbul
T: +90 216 504 57 01
GSM: +90 538 279 00 17
Mail: novareg@evrenselsoft.com

Ar-Ge Merkezi Izmir
DEPARK Beta Binasi Dokuz Eylul Üni.
Buca / Izmir
T: +90 232 454 01 03

Londra Ofisi
Blue Wisdom, Eccleston Yards 25
Eccleston Place London SW1W 9NF

T: +44 20 3004 9018