N O V A R E G

NovaReg ekibi olarak 30 yılı aşan bankacılık ve yazılım deneyimlerimizden oluşan bilgi ve tecrübeyle oluşturduğumuz ve bankalardaki yasal raporlama bölümlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ümidi ve amacıyla geliştirdiğimiz bir uygulamayı 20’den fazla bankaya kurulum ve birçok bankaya da sunum ve Demo yaparak geçirdik.

Ürünümüzü, ulaşabildiğimiz veya bize ulaşan bankalara yüz-yüze, ulaşamadıklarımıza ise sosyal medya vb kanallardan anlatmaya çalıştık, yasal raporlar ve yasal rapor dünyası hakkında yazılarımız oldu.

Ancak 2020 yılının bu son gününde çok önemli bir şeyi fark ettik, biz ürünümüzden çok daha önemli ve değerli olan bankalarda yasal raporlamadan sorumlu arkadaşlardan hiç bahsetmemişiz, çünkü uzun bir yazı olacak ve bu uzun yazıyı yayınlayabileceğimiz bir araca sahip değildik, son aşamasına geldiğimiz web sayfamızda yayınlayabileceğizi düşünerek ve hemen yazmaya başladık.

Yasal raporlamadan sorumlu arkadaşları kimlere anlatmalıyız ki onların hayatlarına dokunabilelim? Elbette şimdi anlatacaklarımız Bankaların CEO, CFO ve CIO’ları içindir.

Yasal raporlamadan sorumlu kişiler, belki de bankanın hiçbir bölüm ve fonksiyonunda gerekli olmadığı seviyede mevzuat bilgisine ve bankada olsun veya olmasın bankacılık ürün ve bu ürünlerin detaylarına hakimdirler;

 • Muhasebe bilirler,
 • Bilanço nedir nasıl yapılır bilirler,
 • Gelir Tablosu nedir, nasıl hazırlanır bilirler,
 • Reeskont nedir, nasıl hesaplanır bilirler,
 • Tahakkuk nedir, nasıl hesaplanır bilirler,
 • Kur Farkı Karı, Kur Farkı Zararı nedir, nasıl hesaplanır bilirler,
 • Basit faiz oranı, Bileşik faiz oranı, IRR faiz oranı ve bunların maliyetli/maliyetsiz durumları nedir ve nasıl hesaplanır bilirler,
 • Likidite Riski, Kur Riski, Operasyonel Risk nedir, nasıl hesaplanır bilirler,
 • Sermaye Yeterliliği nedir ve nasıl hesaplanır bilirler,
 • Türev ürünleri egzotik türev ürünlere kadar bilirler,
 • Bankalar kanununu bilirler,
 • Otoritelerce yayınlanmış bankacılığa dair hemen-hemen bütün tebliğ ve yönetmelikleri bilirler,
 • Hazine ürünlerini, Menkul Kıymetleri, Sermaye benzeri kredi nedir bilirler,
 • Amortisman nedir bilirler,
 • Özel karşılık, Genel kredi karşılığı, TFRS9 karşılığı, Değer artışı/azalışı nedir, nasıl hesaplanır bilirler,
 • Mizandaki sorunları şube mizanlarına kadar inip bulacak ve çözüm şeklini de ilgililere söyleyebilecek kadar mali kontrol ve muhasebe bilirler.
 • Bankacılıkla ilgili tebliğ ve yönetmeleri yakından takip eder, değişen bir tebliğdeki değişikliği yenisi ile öncekini dokümanı üzerinden karşılaştırmaları gerekmeden yenisini okudukları anda neyin değiştiğinin sorusuna zihinlerinde cevap bulurlar,
 • Olağanüstü piyasa koşullarından olağanüstü etkilenirler,
 • BDDK murakıpları, TCMB müfettişleri, Banka müfettişleri, Banka İç Kontrolü, GIB, MASAK, Bağımsız denetçiler, banka içinden birçok yönetici veya yetkilinin sorularını cevaplandırırlar.
 • Küçük ve birçok orta ölçekli bankalarda, yasal raporlamadan sorumlu arkadaşlar, konsolidasyon bilir, Uluslararası Raporlama ve Raporlama Standartlarını (IFRS) bilir, MIS raporlamaları, varsa Yurtdışı Merkezine raporlamaları da yapar,

Bu bilgi birikimi ile, otoritelere yılda yaklaşık 10.000 adet ve bu 10.000 raporda en basitinden en karmaşığına milyonlarca adet hesaplanmış değer gönderirler. Tüm raporlar birbirleriyle uyumlu ve hatasız olmak zorundadır.

Yasal raporlamadan sorumlu arkadaşları yüzlerce dereden beslenen bir nehrin önündeki son filtreye benzetmek yanlış olmaz. Bu derelerden gelebilecek hiçbir mikrobun nehre ulaşmasına izin veremez, çünkü günün sonunda o nehirden alacağı suyla çay demleyecektir ve bu çayın yasal rapor olduğunu düşünürsek, kamuya açıklayacağı mali tablolarla halk bireysel finansal yatırım kararlarını, otoritelere yapacağı raporlamalarla ülkeyi yönetenleri ülke ekonomisini izleme, yönetme ve karar alma süreçlerine etki edecektir, yani nehirden aldığı suyla yapacağı çaydan herkes içecektir ve mutlak suretle temiz su ile yapılmalıdır. Raporlamadan sorumlu arkadaşlar bu filtrelemeyi yapacak bilgiyi çok çalışarak ve çok okuyarak sahip olurlar ve o aşamada epeyce yorulmuş ve hırpalanmış olurlar.

Onlara iyi bakın, onları üzmeyin.

Sadelik en son aşamadır
Simplicity is the ultimate sophistication

Ar-Ge Merkezi Istanbul
Teknopark Kurtköy / Pendik / Istanbul
T: +90 216 504 57 01
GSM: +90 538 279 00 17
Mail: novareg@evrenselsoft.com

Ar-Ge Merkezi Izmir
DEPARK Beta Binasi Dokuz Eylul Üni.
Buca / Izmir
T: +90 232 454 01 03

Londra Ofisi
Blue Wisdom, Eccleston Yards 25
Eccleston Place London SW1W 9NF

T: +44 20 3004 9018