N O V A R E G
NovaReg Yetki Tanımları

NovaReg bankacılık yasal raporlama uygulamamızın bir fonksiyonunu daha sizlerle paylaşmak istiyoruz. Uygulamayı kullanacak kişilere, Kişi, Rapor ve Uygulamanın Fonksiyonları bazında yetkilendirme yapılabilmektedir: Kullanıcıya, hangi raporları görme, edit etme, raporlarda değişiklik yapabilme, raporu otoriteye gönderebilecek dosyayı üretme, raporlarda herhangi bir değerin mizan veya müşteri detaylarına görebilme, raporda yapacağı bir değişikliğin onaya gönderileceği kişi veya kişiler tanımlamalarının […]

NovaReg için BL200AS…

NovaReg için BL200AS sadece BL200AS değildir; NovaReg, yasal raporları otoritenin istediği şablonda üretmekle yetinmemektedir ve raporun muhatabı olan BDDK ve/veya TCMB haricinde banka içine veya dışına yapılan raporlamalarda bu yasal raporlarla uyumlu olması için raporları birçok farkı kırılımda göstermektedir ve bunlar için bankalara ek geliştirme maliyetli oluşturmamaktadır. Örneğin, Uygulama çalıştırıldığında BL200AS (Aylık periyotta bir rapor […]

NovaReg Kullanım Süreci Örneği

Örneğin, 15.01.2021 Cuma günü için yasal raporları oluşturmak için NovaReg’i çalıştırdınız, yaklaşık 8dk sonra periyodu günlük ve haftalık olan raporlar haricinde aylık ve 3 aylık tüm raporlarla beraber dipnot tablolarınız da bu tarih için bu 8dk’da oluştu. Odaklandığınız periyot raporlarına bir göz gezdirdiniz, detaylarını incelemeniz gereken herhangi bir değer olup olmadığına baktınız, bu çalışmanız da […]

Bankaların İç Denetim Sistemleri Hk.

Bankaların İç Denetim Sistemleri Hakkında Yönetmelik’in İç Denetim Sisteminin Amacı ve Kapsamını açıklayan aşağıdaki 21nci maddesinin e bendine göre; iç denetim görevlilerine yasal raporların doğruluğu, güvenilirliği ve zaman kısıtlamalarına uygunluğunu denetleme sorumluluğu verilmiştir. Bankalarda bu sorumluluk geniş zaman aralıklarında ve çok az sayıda seçilmiş rapor için yerine getirilebilmektedir, oysa önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi yasal raporlama bölümleri yılda 10 bin adete yakın […]

NovaReg Temel Veriler Menüsü

Temel Veriler menüsünden alınabilecek veriler(raporlar) zenginleştirilmiştir. Örneğin BL200AS raporunuzun herhangi bir satırında değeri sağ click ile Mizan detaylarını görebileceğiniz gibi bu menüden de aynı değerin müşteri hesapları detaylarını belirlediğiniz klasöre dosya olarak çıkabilirsiniz. Çıkılan dosyada seçilen BL200AS satırının müşteri hesap detaylarını gösterirken örneğin Mevduat satırını seçtiyseniz aynı datada o hesabın MV200AS, MV221AS, MT200A, MY321A, UL200AS […]

TCMB Ücret Bildirim Formları Hk.

TCMB’nin 08.01.2021 tarihli Ücret Bildirim Formları Hk. yazısı ile UK105-ATU100-FTUK106A ve AFTU102 raporlarında yazı eklerinde detayları belirtilen güncellemeler NoveReg’de yapılmıştır.

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz...

TCMB 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Bankaların, Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları’nda aşağıdaki şekilde değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikten etkilenen tüm yasal raporlarda NovaReg güncellemeleri yapılmıştır.

TCMB Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatı

NovaReg ile ZK300H Zorunlu Karşılık Cetvelinizi bile günlük olarak üretebilirsiniz. Bu sayede, hazine bölümünüzü her gün bilgilendirerek bilanço ve nakit yönetimine dolayısıyla banka karlılığına önemli bir katkı sağlayabilirsiniz. Zorunlu Karşılık Cetvelini hazırlamak,  yönetmeliğin karmaşıklığından dolayı oldukça zordur bu nedenle tam bir uzmanlık gerektiren bir konudur, hatalı hesaplanması halinde de diğer raporlarda olduğundan daha büyük riskleri […]

BDDK’nın 23.12.2020 tarihli yazısı

NovaReg’de; BDDK’nın 23.12.2020 tarihli aşağıdaki yazısı ile, başta MZ541AS(Konvansiyonel Bankalar)/MZ357AS(Katılım Bankaları) raporları olmak üzere yazıda belirtilen tüm raporlardaki değişiklikler yapılmıştır.

Sesimizi duyan CEO,CFO,CIO var mı?

NovaReg ekibi olarak 30 yılı aşan bankacılık ve yazılım deneyimlerimizden oluşan bilgi ve tecrübeyle oluşturduğumuz ve bankalardaki yasal raporlama bölümlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ümidi ve amacıyla geliştirdiğimiz bir uygulamayı 20’den fazla bankaya kurulum ve birçok bankaya da sunum ve Demo yaparak geçirdik. Ürünümüzü, ulaşabildiğimiz veya bize ulaşan bankalara yüz-yüze, ulaşamadıklarımıza ise sosyal medya vb kanallardan […]

NovaReg’e Yeni Özellikler/Fonksiyonlar

NovaREG bankacılık yasal raporlama uygulamamıza aşağıdaki yeni özellikler/fonksiyonlar eklenmiştir: 1. Tüm raporların İngilizce versiyonları için ENG butonu. 2. Bir kişinin raporda yaptığı herhangi bir müdahalede diğer kullanıcıların uyarılması ve değiştirilmiş değer ile devam etmelerinin sağlanması. 3. Raporun herhangi bir değeri için bilgi notunun yazılıp yazan kişi bilgileri ile Veritabanına kaydedilmesi ve bu bilgi not’unun diğer […]

Mali Tablo ve Dipnot (Solo) tabloları

NovaREG Bankacılık Yasal Raporlama uygulamamız ile BDDK, TCMB vd otoritelere gönderilen 150’ye yakın “Gözetim Raporları Seti” ile beraber 3 aylık dönem sonlarında kamuya açıklanan Mali Tablo ve Dipnot (Solo) tabloları da (yaklaşık 80 tablo) günlük! olarak üretilmektedir. Bu dipnot tablolarının da gözetim paketi ile gönderilen raporlarla tutarlılığı yine uygulamamız ile kontrol edilmekte ve kamuya sıfır […]

Bilgi Paylaşımı

NovaREG bankacılık yasal raporlama uygulamamızın ilk amacı raporları üretmek olsa da ilk amaç kadar önemli alt amaçları da şu şekilde sıralayabiliriz; 1. Raporlamacıların mesai saatlerini daha kaliteli ve keyifli yapmak. 2. Raporlamacıları rapor yapan değil üretilmiş raporları kontrol eden bir fonksiyona dönüştürmek. 3. Herhangi bir raporun herhangi bir değerinde piyasa koşullarına uygun olmayan veya geçmiş […]

Eğitim

Ziraat Katılım Bankası Bilgi Teknolojileri ekibine NovaREG kod devir toplantısındayız.

NovaReg’e Yeni Fonksiyon

Yılın son gününde kullanıcıların isteğiyle NovaReg’e eklenen yeni fonksiyon. Uygulamayı kullanırken istedikleri web sayfasına gitmek artık daha kolay.

EOY Mesajı

Tüm bankaların sorunsuz bir EOY süreci yaşamış olmalarını, BT Teknolojileri ile eşzamanlı kontroller gerçekleştiren Mali Kontrol sorumlularının yoğun mesailerinden sonra an itibariyle bayrağı devir almış ve yılsonu finansal raporlarını halka açıklamak, otoritelere 200’e yakın rapor göndermek, hepsini tam zamanında ve hatasız yapmak zorunda olan son ve en uzun koşucu yasal raporlamalardan sorumlu tüm arkadaşlara kolaylıklar […]

Rapor Güncelleme

1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olan Bankacılık Tek Düzen Hesap Planı ve bunun yasal rapor kodu olan MZ541AS ile beraber yine bugünden itibaren geçerli olmak üzere BDDK’nın yaptığı diğer tüm raporlardaki değişiklikler NovaReg’de de güncellenmiştir.

NovaReg’e Yeni Fonksiyon

Uygulamayı kullandığınız anda bu fonksiyon ile anlık ihtiyacınıza göre kendi özel raporunuzu (datanızı) üretebilirsiniz… örnek, 31100 DK içindeki USD’lerde vade gün sayısı X gün olan Y şubesinin hesapları veya Konut Kredileri içinde ödemesi gecikmiş olan ancak henüz takip hesaplarına alınmamış olanlar… sizin belirlediğiniz kriterlere göre hep aynı yerde(kolonda) olan alanlar ve hep aynı alan adlarıyla […]

NovaReg bankacılık yasal raporlama çözümü

NovaReg bankacılık yasal raporlama çözümümüzden bir görüntü… Bankalarda yasal raporlardan sorumlu kişiler aşağıdaki görüntüyü incelediklerinde bir raporla ilgili tüm kontrollerin yapıldığını, oluşan değerlerde incelenmesi gereken bir değer var ise bunu raporlamacıya fark edilir olarak gösterildiğini, incelenecek değerin üzerinde bir sağ click ile veya menü yardımıyla değeri oluşturan müşteri hesaplarının temel bilgileriyle saniyeler içinde alabileceklerini ve […]

Gözetim Raporu

Bankalarda, yasal raporlama bölümlerinde 1 yılda üretilen ve ilgili otoritelere gönderilen rapor sayısı (sadece “Gözetim Raporu” setindeki raporlar) yaklaşık 10.000 adettir.

Sadelik en son aşamadır
Simplicity is the ultimate sophistication

Ar-Ge Merkezi Istanbul
Teknopark Kurtköy / Pendik / Istanbul
T: +90 216 504 57 01
GSM: +90 538 279 00 17
Mail: novareg@evrenselsoft.com

Ar-Ge Merkezi Izmir
DEPARK Beta Binasi Dokuz Eylul Üni.
Buca / Izmir
T: +90 232 454 01 03

Londra Ofisi
Blue Wisdom, Eccleston Yards 25
Eccleston Place London SW1W 9NF

T: +44 20 3004 9018